Call us 9:30 - 17:30

010 465977

E-mail us

info@vishka.am

07.11.2023
USD 402.34
EUR 432.44
RUB 4.36

Արտադրանք

Services

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՉԱՓԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԱՐՏԱԴՐՈՂ
Թիթեղ
Թիթեղ պողպատե/ծակոտկեն-ընդլայնված3*1000*2000-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատե/ծակոտկեն-ընդլայնված4*1000*2000-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատե/ծակոտկեն-ընդլայնված4*1000*3000-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատե/ծակոտկեն-ընդլայնված5*1000*2000-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատե/ծակոտկեն-ընդլայնված5*1000*3000-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատե/ծակոտկեն-ընդլայնված6*1000*2000-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատե/կոնստրուկցիոն2մմ-Ռուսաստան
Թիթեղ ցինկապատ0.5*1250*2500-Ռուսաստան
Թիթեղ պղնձե0.8*600*1500 /М1мяг/-Ռուսաստան
Թիթեղ պղնձե3*600*1500 /М1мяг/-Ռուսաստան
Թիթեղ- հարդոքս
Թիթեղ պողպատեHARDOX450-8մմ-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատեHARDOX450-10*2000*3000-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատեHARDOX450-12մմ-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատեHARDOX400-16մմ-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատեHARDOX450-20*2000*6000-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատեHARDOX450-30*2000*3000-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատեHARDOX450-40մմ-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատեHARDOX450-50մմ-Ռուսաստան
Թիթեղ պողպատեHARDOX450-60մմ-Ռուսաստան
Ժապավեն
Ժապավեն սև մետաղե/st40X/16*25-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե20*3-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե25*3-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե25*4-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե30*3-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե30*4-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե30*6-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե40*3-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե40*6-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե40*8-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե45*6-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե45*10-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե50*3-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե50*4-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե50*4.8-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե50*5-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե50*6-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե50*8-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե50*10-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե50*25-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե56*25-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե56*32-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե60*5-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե60*6-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե60*10-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե60*15-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե60*20-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե60*36 /st20/-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե70*5-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե80*5-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե80*6-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե80*8-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե80*10-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե100*5-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե100*8-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե100*10-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե125*32-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե130*18-Ռուսաստան
Ժապավեն սև մետաղե135*25-Ռուսաստան
ժապավեն պողպատե (գործիքային)X12MФ-20*100-Ռուսաստան
ժապավեն պողպատե (գործիքային)X12MФ-30*100-Ռուսաստան
ժապավեն պողպատե (գործիքային)X12MФ-30*150-Ռուսաստան
ժապավեն պողպատե (գործիքային)X12MФ-30*610-Ռուսաստան
ժապավեն պողպատե (գործիքային)X12MФ-40*200-Ռուսաստան
ժապավեն պողպատե (գործիքային)X12MФ-40*300-Ռուսաստան

Վիշկա ընկերություն

Ձեզ անհրաժեշտ բոլոր ապրանքները՝ մեկ տեղում

Հեռախոս

010 465977

Էլ․ փոստ

info@vishka.am