Call us 9:30 - 17:30

010 465977

E-mail us

info@vishka.am

07.11.2023
USD 402.34
EUR 432.44
RUB 4.36

Արտադրանք

Services

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՉԱՓԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԱՐՏԱԴՐՈՂ
Ճոպան
Ճոպան պողպատե/2688-80/6.2մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/8.3մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/9.1մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/9.6մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/11մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/12մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/3077-80/12մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/13մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/7668-80/13.5մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/14մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/3077-80/14 մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/7668-80/15մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/16.5մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/7668-80/16.5-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/18մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/7668-80/18 մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/19.5մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/7668-80/20մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/7668-80/22մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/22.5մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/7668-80/23.5մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/24մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/25.5մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/28մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/22.5մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/7668-80/23.5մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/24մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/25.5մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/28մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/30.5մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/7668-80/31մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/2688-80/32մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե37մմ-Ռուսաստան
Ճոպան պողպատե/7668-80/39.5մմ-Ռուսաստան
Ցանց (грохот)
Ցանց (грохот)3*3-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)3.5*3.5-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)4*4-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)5*5-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)6*6-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)8*8-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)10*10-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)12*12-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)13*13-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)16*16-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)18*18-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)25*25-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)30*30-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)40*40-Ուկրաինա
Ցանց (грохот)50*50-Ուկրաինա
Ցանց ցանկապատի ցինկապատ2.5*50*50*2000-Ուկրաինա
Ցանց ցանկապատի ցինկապատ2.5*60*60*1500-Ուկրաինա
Ցանց ցանկապատի ցինկապատ2.5*60*60*2000-Ուկրաինա
Քար
Կտրող սկավառակ115*1.0*22 Most-Լեհաստան
Կտրող սկավառակ125*1.0*22 Most-Լեհսաստան
Կտրող սկավառակ180*2*22 Most-Լեհաստան
Կտրող սկավառակ230*2*22-Լեհաստան
Կտրող սկավառակ350*3.5*32-Լեհաստան
Կտրող սկավառակ400*4.0*32-Լեհաստան
Կտրող սկավառակ Տիտան125*1.6*22-Ուկրաինա
Կտրող սկավառակ Տիտան180*2*22-Ուկրաինա
Կտրող սկավառակ Տիտան230*2.5*22-Ուկրաինա
Կտրող սկավառակ Տիտան230*3*22-Ուկրաինա
Հղկող սկավառակ Տիտան230*6*22-Ուկրաինա
Հղկող սկավառակ Տիտան125*6.8*22 Most/professional/-Լեհաստան
Հղկող սկավառակ Տիտան180*6.5*22 Most-Լեհաստան
Էլեկտրոդ
Էլեկտրոդ-РИМՈւկրաինա
Էլեկտրոդ-ПЛАЗМАՈւկրաինա
Էլեկտրոդ-АРСЕНАЛՈւկրաինա
Էլեկտրոդ-ГЕКАՈւկրաինա
Էլեկտրոդ-МОНОЛИТՈւկրաինա

Վիշկա ընկերություն

Ձեզ անհրաժեշտ բոլոր ապրանքները՝ մեկ տեղում

Հեռախոս

010 465977

Էլ․ փոստ

info@vishka.am