Vishka

03.06.2020
USD 482.38 0.11
EUR 540.89 1.61
RUB 7.05 0.03
Երևան 12 C 04.06.2020

Արտադրանք

Արմունկ և փականներ

 • Արմունկ
 • Զուգահեռ թուջե փականներ երկսկավառականի (ջրի և գոլորշու համար)

Մետիզային Արտադրանք

Արտադրությունը ԲԲԸ "Դրուժկովսկու մետիզային գործարան"

 • Հեզյուս
 • Մանեկ
 • Տափողակ

Տեսակային գլանվածք

 • Ամրան. 10-32 մմ. ст. А500с, 35гс, 25г2с;
 • Ամրան I կլ:т 10 - 28 մմ, ст. 3сп-пс, 20х-40х, 20, 35, 45, 65г, с60, 45х;
 • Ջերմադիմացկուն ամրան 12-32 մմ, ст 28с, Класс: ат800;
 • Քառակուսի : 10 -200 մմ ст. 3пс-сп, 0, 3кп;
 • Վեցանիստ: 10-57մմ
 • Ցածր խարնուրդի կլոր գլաններ : ст. 09г2с, 37г2с;
 • Տաք կլոր գլաններ : ст. 3пс/сп, Ст 20 ,Ст 45, 40Х. 10-270 մմ
 • Կալիբրացված գլաններ
 • Ամրալար D 6.5, 8 մմ, ձողեր бухты
 • Մետաղյա չափերիզ 20х4 - 50х6 ст. 0-3сп1-5-пс1-5;
 • Մետաղալար: D 0,6-7 մմ - ընդհանուր նշանակության ВР1-ամուր, փափուկ, ցածրածխածնային

Խողովակային արտադրանք

 • Խողովակներ , սև, էլեկտրական, ջրի և գազի համար նախատեսված
  - ԳՕՍՏ-3262 D 15- DU 50
  - ԳՕՍՏ-10704, 10705 D 57 - D 1020
 • Անկար խողովակներ `ԳՕՍՏ-8732 D 15- D 273
 • Սառը դեֆորմացված խողովակներ ԳՕՍՏ-8734, 8733 8-ից D 1020.
 • Պրոֆիլային խողովակներ 10 մինչև 200 մմ, ԳՈՍՏ 8639-82
  - ուղղանկյուն
  - քառակուսի

Հարթ գլանվածք

 • Հարթ գլանվածք 0.4 մմ- 170 մմ
  - թիթեղ
  - գլանափաթեթներ
  - տաք գլանվածքի 1,5 - 170 մմ, ст. 3сп-пс-1-5, 20, 45;
  - սառը գլանվածքի. 0,4 - 3 մմ, ст. 08кп-пс-сп-1-6, 3сп-пс-1-5.
 • Դաջված թիթեղներ 4 - 6 մմ, ст. 3сп-пс.
  - ոսպնյակաձև
  - շեղանկյուն

1 2 3